อยากออกแบบโลโก้แบรนด์ ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

สิ่งแรกที่ต้องถามตัวเองก่อนที่จะทำการออกแบบโลโก้แบรนด์ คือเราต้องการสื่ออะไร ด้วยความที่โลโก้แบรนด์ คือหน้าตาของธุรกิจของคุณ คุณต้องคิดมาแล้วว่าต้องการใส่รายละเอียดอะไรลงไปในชิ้นงานโลโก้นั้นบ้าง

โดยข้อมูลเริ่มต้นที่คุณลูกค้าต้องทำการเตรียมมาจะมีทั้งหมด ตามนี้

  1. ชื่อแบรนด์ ของคุณ
  2. สัญลักษณ์หรือรูปแบบโลโก้ที่ต้องการและสีสันที่ต้องการใช้
  3. สโลแกนของแบรนด์ ที่ต้องการใส่ (ในส่วนนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้)

1. ชื่อแบรนด์

  • เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมมาตั่งแต่ต้น โดยอาจจะเป็นชื่อภาษาอังกฏษ ภาษาไทย หรือ อาจจะเป็นทั้ง 2 ภาษาก็ได้ โดยแต่ล่ะแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียในการออกแบบที่ต่างกันออกไปโดย
  • ภาษาอังกฤษ ข้อดี เนื่องจากภาษาอังกฤษนั้นไม่มีตัว สระและวรรณยุกต์ที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างของตัวอักษร จึงทำให้สามารถจัดเรียงและวางตัวอักษรได้ง่ายและสวยงาม
  • ภาษาไทย ข้อดี เนื่องจากเราเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอยู่แล้ว การใช้ภาษาไทยจึงทำให้อ่านได้ง่าย สื่อสารง่าย เข้าใจง่าย แต่ข้อเสียดก็คือภาษาไทยเป็นภาษาที่มีตัววรรณยุกต์และสระที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างของตัวอักษร จึงทำให้มีปัญหาในการอกแบบที่บางทีจะออกมาได้อย่างไม่สมดุลหรือไม่สวยงาม

2. สัญลักษณ์หรือรูปแบบโลโก้ที่ต้องการและสีสันที่ต้องการใช้

  • โดยสัญลักษณ์หรือไอคอนของแบรนด์อาจจะมีได้หลายรูปแบบหลายประเภทโดย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโลโก้รูปแบบต่างๆ ตามลิงค์นี้ รูปแบบโลโก้แต่ละแบบ
  • โดยโลโก้อาจจะเป็นการใช้ชื่อแบรนด์เฉยๆ มาใช้ใส่ลูกเล่นต่างๆ เลยโดยไม่ต้องมีสัญลักษณ์อะไรเลยก็สามารถทำได้เช่นกัน เช่นตัวอย่างตามนี้

และส่วนที่ต้องเลือกต่อมาคือสีสันที่ต้องการใช้เป็นเอกลักษณ์หรือภาพจำของแบรนด์ โดยสีสันต่างๆ ก็มีความหมายและให้ความรู้สึกต่อแบรนด์ต่างๆ กันออกไปเช่น

และส่วนสำคัญที่ทางเราเน้นและขอจากลูกค้าเสมอก่อนทำการอกแบบคือ Reference ของงานออกแบบที่ต้องการ เพื่อจะทำให้ทางผู้ออกแบบเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากที่สุดการการดูภาพตัวอย่างหรือ Reference งานที่ลุกค้าส่งมาเนื้องจากบางที่ความสวยของแต่ละบุคลไม่เหมือนกันโลโก้แบบเรียบๆ ของบางคนอาจจะไม่เรียบสำหรับอีกคนก็ได้ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ Reference จึงสำคัญต่อนักออกแบบมากเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และทำการออกแบบงานออกแบบออกมาได้ตรงตามความต้องการลูกค้ามากที่สุด

3. สโลแกนของแบรนด์ ที่ต้องการใส่ (ในส่วนนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้)

โดยส่วนนี้อาจจะเป็นคำสโลแกน คำเคลม หรือคำคมที่สื่อถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ สามารถเ็นอะไรก็ได้เพื่อให้ภาพลักษณ์และสื่อถึงตัวตนของแบรนด์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างตามภาพ

รายละเอียดที่ต้องมีเบื่องต้นของการออกแบบโลโก้ที่ลูกค้าจต้องเตรียมจะมีประมาณนี้ แต่ถ้าลูกค้าหรือผู้สนใจท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามทาง The Design ได้ครับ ทางเรายินดีให้บริการครับ


บทความที่น่าสนใจอื่นๆ


ช่องทางการติดต่อ

Top
%d bloggers like this: