ออกแบบ Company Profile ที่ดีควรทำอย่างไร

สิ่งแรกที่ต้องถามตัวเองก่อนที่จะทำการออกแบบ Company Profile คือเราทำไปเพื่ออะไร จุดประสงค์ในการทำคืออะไร และความสำคัญของ Company Profile คือใช้เพื่ออะไร

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทที่น่าเชื่อถือเวลานำเสนอ สินค้าและบริการส่วนใหญ่ จะมีการแนบ Company Profile ไปด้วยในการนำเสนองาน เพื่อความน่าสนใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าในอนาคต สิ่งสำคัญ 3 หลักใหญ่ๆ ที่ต้องเข้าใจและตีความให้ได้คือ

 1. จะทำให้ลูกค้ารู้จักเราได้ยังไง
 2. ทำไมลูกค้าต้องรู้จักเรา
 3. ลูกค้ารู้จักเราแล้วจะได้ประโยชน์ต่อตัวลูกค้าเองอย่างไร

โดยรายละเอียดที่ต้องใส่ในเอกสาร Company Profile นั้นต้องสั้นกระชับ เข้าใจง่ายและชัดเจน ในรายละเอียดไม่ควรใส่มากเกินไป ควรเน้นเฉพาะรายละเอียดหรือเรื่องสำคัญที่ต้องการนำเสนอ โดยข้อมูลที่ใส่ลงไปนั้น ต้อง “น่าสนใจ และมีความน่าเชื่อถือสูง” โดยข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นความจริง ที่สามารถตรวจสอบหรือสามารถอ้างอิงได้

โดยเนื้อหาที่นำมาใส่ในการออกแบบ Company Profile นั้น โดยหลักจะแยกได้เป็น 2 ส่วนคือ

 1. ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เช่นชื่อบริษัท ประวัติการก่อตั้งบริษัท โครงสร้างการบริหารของบริษัท วิสัยทัศน์องค์กร ช่องทางการติดต่อ
 2. ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เช่น ผลงานของบริษัท รายชื่อลูกค้าที่เคยให้บริการ รวมทั้งสินค้าและบริการ

และข้อมูลปลีกย่อยอื่นๆ ที่ทางเจ้าของหรือผู้ที่สนใจจะทำ Company Profile ควรคิดตัดสินใจมาก่อนเช่น

 • – ชิ้นงานมีขนาดเท่าไหร่ โดยขนาดก็มีตั่งแต่ขนาด A3, A4, A5
 • ชิ้นงานมีจำนวนกี่หน้า โดยจำนวนหน้าขึ้นอยู่กับรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการใส่ใน Company Profile

โดยเบื้องต้น ข้อมูลที่ทางเจาของบริษัท หรือเจ้าของกิจการจำต้องเตรีมเพื่อการออกแบบ Company Profile นั้น มีตามนี้

 1. 1. ชื่อบริษัท และโลโก้ของบริษัท (ถ้าต้องการใส่)
 2. 2. ประวัติ และข้อมูลของบริษัท
 3. 3. โครงสร้างการบริหารของบริษัท อาจรวมทั้ง นโยบาย และวิสัยทัศของบริษัท
 4. 4. สินค้าและบริการของบริษัท
 5. 5. ผลงานที่ผ่านมา และรายชื่อลูกค้า (ถ้าต้องการใส่)
 6. 6. ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดที่ต้องมีเบื่องต้นของการออกแบบ Company Profile จะมีประมาณนี้ แต่ถ้าลูกค้าหรือผู้สนใจท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามทาง The Design ได้ครับ ทางเรายินดีให้บริการครับ

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ


ช่องทางการติดต่อ

Top
%d bloggers like this: