วิธีการเลือกขนาดและรูปแบบ ของงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

โดยปกติแล้วการเลือกขนาดหรือรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการออกแบบนั้น จะขึ้นอยู่กับส่วนหลักๆ 2 ส่วนคือ

 1. วัตถุประสงการใช้งาน
 2. ปริมาณข้อมูลที่ต้องการใช้ในชิ้นงาน

โดยขนาดของกระดาษที่ใช้ผลิตแบบมาตฐานที่นิยมใช้ในการออกแบบจะตามนี้

 • ขนาด A5 (14.8 x 21 mm.)
 • ขนาด A4 (21 x 29.7 cm.)
 • ขนาด A3 (29.7 x 42 cm.)

โดยแต่ละขนาดก็จะมีรูปแบบการจัดวางข้อมูลและขนาดพื้นที่ที่ใช้ออกแบบต่างกันออกไป โดยสามารแบ่งกันได้คร่าวๆ ได้ 4 แบบดังนี้

 1. แบบ 1 แผน (หน้าเดียว หรือ แบบหน้า-หลัง จำนวน 2 หน้า)
 2. แบบพับครึ่ง 1 แผน (แบบหน้า-หลัง จำนวน 4 หน้า)
 3. แบบแผ่นพับ 3 พับ (หน้า-หลัง จำนวน 6 หน้า)
 4. และแบบเย็บเล่ม (ขนาดและจำนวนหน้าตามต้องการ)

โดยในขั้นตอนการออกแบบทางเราแนะนำว่าควรทำการเตรียมข้อมูลรายละเอียดข้อความ ภาพประกอบและไฟล์ต่างๆ ที่ต้องการใช้ในชิ้นงานให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงทำการคุยกับทางผู้ให้บริการออกแบบในส่วนของรายละเอียดรูปแบบและจำนวนหน้าที่ต้องการ เพื่อให้ข้อมูลและจำนวนหน้าที่ใช้งานเหมาะสมและออกแบบมาได้สวยงานตรงตามตวามต้องการของเจ้าของมากที่สุดครับ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนตามนี้ครับเตรียมรายละเอียดข้อความ ภาพประกอบและไฟล์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน

 1. เตรียมรายละเอียดข้อความ ภาพประกอบและไฟล์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน
 2. เลือกขนาดของชิ้นงานที่ต้องการ
 3. เลือกรูปแบบงานออกแบบที่ต้องการ
 4. แจ้งรานละเอียดรูปแบบหรือ reference งานออกแบบที่อยากได้
 5. เริ่มงานอกแบบและ รอรับผลงานที่ตรงตามความต้องการ

โดยในส่วนนี้ถ้ามีลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามทาง The Design ได้ครับ ทางเรายินดีให้บริการครับ


ช่องทางการติดต่อ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d bloggers like this: