ราคาค่าบริการ

มาตรฐาน
ราคาเริ่มต้น
2,499 THB
ต่อ 1 ชิ้นงาน
ค่าบริการเริ่มต้น 2,499 บาทต่อ 1 ชิ้นงาน
ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับรายละเอียดชิ้นงาน
แก้ไขได้ไม่จำกัดจนกว่าลูกค้าจะพอใจ
ส่งตัวอย่างงานออกแบบให้ตรวจดู 3-6 เวอร์ชั่น
ได้ตัวอย่างงานออกแบบภายในไม่เกิน 7 วัน หลังจากแจ้งรายละเอียดและโอนเงินค่าบริการ
สนใจติดต่อ
แบบด่วน
จากราคาปกติ
+500 THB
ต่อ 1 ชิ้นงาน
เพิ่มราคาค่าบริการจากปกติ +500 บาท
ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับรายละเอียดชิ้นงาน
แก้ไขได้ไม่จำกัดจนกว่าลูกค้าจะพอใจ
ส่งตัวอย่างงานออกแบบให้ตรวจดู 3-6 เวอร์ชั่น
ได้ตัวอย่างงานออกแบบภายในไม่เกิน 3 วัน หลังจากแจ้งรายละเอียดและโอนเงินค่าบริการ
สนใจติดต่อ
แบบด่วนพิเศษ
จากราคาปกติ
+1,000 THB
ต่อ 1 ชิ้นงาน
เพิ่มราคาค่าบริการจากปกติ +1,000 บาท
ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับรายละเอียดชิ้นงาน
แก้ไขได้ไม่จำกัดจนกว่าลูกค้าจะพอใจ
ส่งตัวอย่างงานออกแบบให้ตรวจดู 3-6 เวอร์ชั่น
ได้ตัวอย่างงานออกแบบภายในไม่เกิน 24 ช.ม. หลังจากแจ้งรายละเอียดและโอนเงินค่าบริการ
สนใจติดต่อ

Top