ขั้นตอนการให้บริการ

01

ทางลูกค้าทำการแจ้งรายละเอียด
รูปแบบของงานออกแบบที่ต้องการ
โดยอาจจะแนบภาพตัวอย่าง ของ
งานที่ชอบหรือต้องการออกแบบ
เพื่อทำการประเมินราคาค่าบริการ

02

หลังจากทำการโอนเงินค่าบริการ
จะทำการออกแบบงานตามรายละเอียด
โดยจะทำการส่งตัวอย่างงานให้ตรวจ
เลือก 3-6 แบบ โดยจะได้งานออกแบบ
แรกภายในระยะเวลาตามที่กำหนด

03

หลังจากตรวจสอบงานออกแบบ
หากมีส่วนที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม
สามารถแจ้งทางทีมงานออกแบบ
โดยสามารถแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวน
จนกว่าลูกค้าจะพอใจ

04

หากลูกค้าพอใจในงานออกแบบแล้ว
ทางเราจะนำส่งไฟล์งาน Final ทั้งหมด
ให้คุณลูกค้าผ่านทางอีเมล โดยลูกค้า
จะได้ไฟล์ทั้งหมด 4 ชนิด คือ .ai .psd
.jpg และ .png


Top